Çevre Politikamız

 Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin,

sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir işletme olarak;

Mevcut en iyi teknikleri ve temiz üretim teknolojilerini kullanarak, sürdürülebilir kaynak kullanım oranını arttırmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, enerji tüketimini, su tüketimini, kimyasal tüketimini ve atık oluşumunu azaltmayı,

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla kimyasalları uygun şekilde yönetmeyi ve kimyasal madde kazalarını önleyerek, çalışanlara ve çevreye verebileceği zararları engellemeyi,

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetleri uygulamayı,

Hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemeyi,

Proje devreye alma aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,

Yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırarak, iklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulamayı,

Enerji verimliliği sağlayan ürünler, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performans yüksek tasarımları desteklemeyi,

Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

Faaliyetlerimiz olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırma için gerekli önlemler almayı,

Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı artırmayı

Beyan ve taahhüt ederiz.

  SMB TÜRKİYE
 • İstanbul Anadolu Yakası Organize San. Bölg. 2.Sanayi Cad. No: 7 Tuzla / İstanbul / Türkiye
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
  SMB USA
 • 901 Mittel Dr. Wood Dale IL 60191 USA
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
  SMB EU
 • Strada DCL 50, Nr: 157F Sat Bungetu, Com Vacaresti 137497 Dambovita / Romania
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
Teklif Al